Zgodnie z informacjami opublikowanymi w zapytaniu ofertowym nr: 2/2016 z dnia: 03.10.2016 dot. wyboru wykonawcy prac badawczo-rozwojowych, w związku z planowanym ubieganiem się o przyznanie dofinansowania projektu badawczo-rozwojowego pt. „Opracowanie nowatorskiej technologii produkcji rur wysokociśnieniowych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, zamawiający firma ZINPLAST Sp. z o.o., ul. Garbarska 41, 32-340 Wolbrom, informuje, iż wygrała oferta złożona przez:

 

POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Wydział Mechaniczny Technologiczny, ul. Konarskiego 18a, 44-100 Gliwice.