Powiadomienie o wyborze wykonawcy usługi

Na podstawie procedury wyłaniania wykonawcy, związanej z realizacją projektu „Opracowanie nowatorskiej technologii produkcji rur wysokociśnieniowych”, ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, do dn. 27.09.2016 do godz. 23:59 nie wpłynęła żadna oferta do firmy Zinplast Sp. z o.o.